Vad består kostnaden för ett takbyte i Dalarna av?

När det är dags att utföra ett takbyte i Dalarna medför det vissa kostnader för arbete och material. Exakt vad just din takläggning kommer att kosta kan du få svar på först efter att våra duktiga takläggare i Dalarna har gjort ett hembesök för att inspektera ditt tak.

Precis som fastighetens fasad, fönster eller dränering behöver även husets tak bytas ut så att det inte släpper igenom fukt som kan orsaka fuktskador inne i fastigheten. Dock brukar inte taket vara något som man väljer att prioritera eftersom det oftast är först då taket släpper igenom fukt eller vatten som man upptäcker att taket inte håller tätt. Om du vill vara säker på att taket ska hålla tätt bör du istället utgå från takets förväntade livslängd. Då slipper du de olägenheter som kan uppstå då taket släpper igenom fukt och även de dyrbara reparationerna som detta kan leda till. När ditt tak har passerat sin livslängd kan du kontakta en takläggare i Dalarna som kan inspektera ditt tak och lämna förslag på åtgärder.

 

Kostnaden för ett takbyte i Dalarna

När det är dags att utföra ett takbyte i Dalarna så är det många som gärna drar på det därför att det kostar en del pengar. Ett tak är ofta inte lika prioriterat att byta som exempelvis en fasad eller fönster, där man ser resultatet varje dag. Det är oftast först då taket börja läcka in vatten som man blir medveten om vikten av att ha ett tätt tak. Ett tak som släpper igenom fukt, eller ännu värre regn- och smält-vatten, bidrar snart till att det kan uppstå fuktskador inne i fastigheten som kan bli kostsamt att renovera. Det kan också utvecklas mögel som kan få personer som vistas i fastigheten att bli sjuka.

 

Vad består kostnaden av vid ett takbyte?

Kostnaden för ett takbyte i Dalarna består av flera olika kostnadsposter, beroende på de förutsättningar som gäller för takomläggningen. Man kan dela upp kostnaden för ett takbyte i Dalarna på arbete, takmaterial och kringkostnader.

 

Kringkostnader

Kringkostnaderna kan vara hyra av ställning, container för bortforsling av byggavfall eller för maskiner som krävs för ett större takbyte. Exakt vilka kringkostnader som tillkommer vid varje takläggning beror på flera olika faktorer. Bland annat på hur takets storlek, lutning, höjd, positionering osv.

 

Materialkostnader

Kostnaderna för material varierar också beroende på vilket taktyp du väljer. I materialkostnaderna kan det ingå inköp av bärläkt och ströläkt, undertakpapp, kallasfalt och takbeklädnad. Det tillkommer också kostnader för eventuell skorstensplåt, avvattningsprodukter, som exempelvis hängränna som behöver bytas ut, och diverse annat som behövs för att montera och täta taket.

 

Arbetskostnader

Slutligen så är det en kostnad för de takläggare i Dalarna som utför arbetet. Hur stor del av den totala kostnaden som är arbetskostnader beror till stor del på vilken taktyp som ska läggas. Vissa takbeklädnader går betydligt fortare att lägga än andra. Av arbetskostnaderna har du möjlighet att göra ett ROT-avdrag på 30 %, upp till 50 000 kronor.

 

Tilläggsarbeten i samband med takbyte

I samband med att man utför en takomläggning så är det en del fastighetsägare som även vill passa på att sätta upp exempelvis taksäkerhetsprodukter som snörasskydd, gångbrygga och takstege. En del väljer också att passa på att installera en solcellsanläggning på taket, efter att nya taket har blivit lagt. Genom att investera i en solcellsanläggning kan fastighetsägaren producera egen elektricitet för sin fastighet och över tid få en bra avkastning på sin solcellsanläggning. Här kan du läsa mer om vad som är bra att tänka på när du ska installera solceller i Dalarna.

 

Om du väljer att installera taksäkerhetsprodukter eller en solcellsanläggning kan installationskostnaden bli något lägre för dessa då det redan finns personal och utrustning på plats. Som privatperson kan du även göra ROT-avdrag för arbetskostnaderna i samband med installation av taksäkerhetsprodukter eller en solcellsanläggning.

 

Kontakta oss för ett erhålla ett prisförslag

Dalarnas Takmontage är proffs på tak och har yrkesutbildade och erfarna takläggare i Dalarna som kan lägga alla typer av tak med perfekt resultat. Genom att anlita oss för ditt takbyte i Dalarna kan du vara säker på att arbetet utförs korrekt och med förväntat resultat. Vi på Dalarnas Takmontage kan också hjälpa dig med andra typer av tjänster som exempelvis installation av taksäkerhetsprodukter eller solcellsanläggningar. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig då du ska byta tak i Dalarna. Du kan också boka ett kostnadsfritt hembesök genom vårt formulär på hemsidan. Då kan våra skickliga takläggare i Dalarna komma ut och inspektera ditt tak och lämna ett prisförslag med ett konkurrenskraftigt pris. 

Boka kostnadsfritt hembesök i Dalarna med en av våra takläggare

Om du är intresserad av att byta tak i Dalarna kan vi på Dalarnas Takmontage hjälpa dig med ett kostnadsfritt hembesök. Allt du behöver göra är att kontakta oss, så återkommer vi med tid då vi tillsammans kan se över skicket på just ditt tak!