Få prisförslag av våra professionella takläggare i Dalarna

När du ska lägga nytt tak i Dalarna kan du vända dig till oss professionella takläggare i Dalarna som har en lång erfarenhet inom branschen. Kontakta oss för information om hur vi kan bistå dig vid ditt takbyte och erhåll ett prisförslag.

Att lägga om ett tak kostar en del pengar och därför är det många som drar sig för att göra en takomläggning in i det längsta. Ett genomsnittligt tak har en livslängd på cirka 30-40 år vilket gör att om man har köpt ett äldre hus finns det en risk att det snart är dags att lägga om sitt tak. Dock bör man vara ute i god tid med sitt takbyte i Dalarna innan det börjar läcka in vatten eller tränga in fukt i fastigheten. Fukt kan bidra till omfattande skador som kan bli dyrbart att reparera. Fukt kan också utveckla mögel som kan få personer som bor i bostaden att bli sjuka.

 

Om ditt tak läcker, släpper igenom fukt, har skador eller har passerat sin livslängd kan du kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig med ditt takbyte. Vid ett kostnadsfritt hembesök kan du erhålla ett prisförslag från våra professionella takläggare i Dalarna, utan några förpliktelser.

 

Hur du vet att det är dags att lägga om taket

Utöver självklara saker som påvisar att det krävs en takomläggning som exempelvis att det regnar in, att fukt tränger in eller att taket har skador så kan du även utgå från ett taks förväntade livslängd. Olika takmaterial har olika livslängd men det som oftast påverkar när ett tak behöver läggas om är takets undertakpapp och tätskikts livslängd. Dessa har normalt en livslängd på mellan 25-30 år och när takets tätskikt släpper igenom fukt behöver detta bytas ut. Då lägger man normalt även om takbeklädnaden i samma veva. Eftersom vissa funderar på vilken årstid det rekommenderas att byta tak i Dalarna så har vi skrivit en artikel om just det. 

 

Livslängd för olika taktyper

Tegelpannor har en livslängd på cirka 50-100 år, beroende på yttre omständigheter som bland annat väder och vind. Tegelpannor har därmed en betydligt längre livslängd än vad takets tätskikt har, och därmed finns en möjlighet att återanvända samma tegelpannor på nytt efter att man har lagt om takets tätskikt, vilket bör ske efter 30 år.

 

Betongpannor har en livslängd på cirka 30 år och ska bytas ut samtidigt som man byter ut takets undertakpapp och tätskikt.

 

Takplåt har en livslängd på mellan 30-50 år. Även plåttak behöver bytas ut i samband med att man byter undertakets tätskikt, vilket sker efter cirka 30 år. Dock kan ett tätt plåttak, exempelvis ett plåttak med bandtäckning, bidra till att man kan vänta ytterligare en tid innan taket behöver läggas om, under förutsättning att taket inte är skadat eller att falsarna/skarvarna har rostat.

 

Papptak, även kallat ytpapp, har samma livslängd som takets undertakpapp och tätskikt och behöver bytas ut efter 30 år.

 

Anlita takläggare i Dalarna

När du behöver byta tak i Dalarna bör du vända dig till en professionell takfirma som har yrkesutbildade och erfarna takläggare i Dalarna. Skickliga takläggare kan utföra arbetet på ett korrekt och säkert sätt så att du får ett perfekt resultat och ett tak som har en lång livslängd. Du kan förvisso lägga om taket själv men det är ett tungt arbete som är tidskrävande och även kräver kunskap för att taket ska bli helt tätt så att inte fukt eller vatten kan tränga in i fastigheten. När du anlitar våra takläggare i Dalarna kan du använda dig av ROT-avdrag vilket betyder att du får göra ett skatteavdrag på 30 % av arbetskostnaderna, upp till 50 000 kronor. Det gör att kostnaden för takomläggningen inte behöver bli så dyr samtidigt som du också får garantier på det utförda arbetet.

 

Boka ett kostnadsfritt platsbesök

Dalarnas Takmontage erbjuder privatpersoner och företag tak-tjänster i Dalarnas län. Vi har yrkesutbildade och erfarna takläggare i Dalarna som har den kompetens som krävs för att på ett säkert sätt lägga alla typer av tak med perfekt resultat. Du kan kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din takläggning. Du kan också boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan inspektera ditt tak, granska förutsättningarna för ett takbyte, lyssna på dina önskemål och lämna råd kring din takomläggning. Därefter kan vi erbjuda dig ett prisförslag på ditt takbyte utan att du förbinder dig för något. 

Boka kostnadsfritt hembesök i Dalarna med en av våra takläggare

Om du är intresserad av att byta tak i Dalarna kan vi på Dalarnas Takmontage hjälpa dig med ett kostnadsfritt hembesök. Allt du behöver göra är att kontakta oss, så återkommer vi med tid då vi tillsammans kan se över skicket på just ditt tak!